Współpraca z EHA i PATH

UK flag

Członkostwo w PSWiOP

Uchwały Walnego Zebrania Członków PSWiOP z dnia 28.04.05:

1. Walne zebranie Członków PSWiOP ustala nastepującą wysokość składek członkowskich:

  • Członkowie zwyczajni - 30zł/rok
  • Członkowie zwyczajni (studenci i doktoranci) - 10zł/rok
  • Członkowie wspierający - min. 1000zł/rok


KONTO BANKOWE:
Bank Pekao Oddział w Krakowie
27 1240 4559 1111 0000 5419 6311

2. Członkowie wspierający PSWiOP mogą korzystać z logo Stowarzyszenia w celach zgodnych ze statutem Stowarzyszenia za zgodą Zarządu Stowarzyszenia

Członkowie Stowarzyszenia:
  • Członkowie zwyczajni
  • Członkowie wspierający
  • Członkowie honorowi


Deklaracje członkowskie: