Współpraca z EHA i PATH

UK flag

Władze Stowarzyszenia

Zarząd

Prezes
Prof. dr hab. inż. Janina Molenda
Profesor zwyczajny
Wydział Energetyki i Paliw AGH
Kierownik Katedry Energetyki Wodorowej
Akademia Górniczo-Hutnicza
al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków

Absolwentka Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Akademii Górniczo-Hutniczej. Uzyskała stopień doktora w dziedzinie nauk chemicznych w roku 1979 na AGH, a w roku 1984 uzyskała doktorat z zakresu inżynierii materiałowej na Uniwersytecie Bordeaux we Francji. Tytuł profesora uzyskała w 1994r.
Działalność naukowa w zakresie: akumulatorów typu Li-ion i Na-ion, fundamentalnych zagadnień dotyczących zjawiska interkalacji litu do związków metali przejściowych, wysokotemperaturowych tlenkowych ogniw paliwowych (SOFC), właściwości transportowych niestechiometrycznych tlenków metali przejściowych, właściwości katalitycznych perowskitowych tlenków, przewodnictwa jonowego i struktury defektów w elektrolitach stałych, przejść izolator-metal w związkach metali przejściowych.

Vice-prezes
Dr hab. Andrzej Budziak, prof. AGH
Wydział Energetyki i Paliw AGH
Akademia Górniczo-Hutnicza
al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków

Absolwent Wydziału Matematyki i Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Stopień doktora w dziedzinie nauk fizycznych uzyskał w 2003 roku na Akademii Górniczo-Hutniczej.
Zajmuje się badaniem własności fizyko-chemicznych wodorków stopów międzymetalicznych otrzymywanych pod niskim i wysokim ciśnieniem wodoru, wodorków nanomateriałów na bazie węgla jak również badaniami ciekłych kryształów, magnetyków molekularnych oraz multiferroików. Specjalizuje się badaniach dyfrakcji promieni X oraz neutronów.
Obecnie pracuje nad wykorzystaniem biowodoru pozyskiwanego metodami mikrobiologicznymi z odpadów i produktów ubocznych przemysłu cukrowniczego w ramach projektu Biostrateg II.

Sekretarz
Dr inż. Anna Milewska
Wydział Energetyki i Paliw AGH
Akademia Górniczo-Hutnicza
al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków

Ukończyła Wydział Inżynierii Materialowej i Ceramiki AGH. Uzyskała stopień doktora z zakresu inzynierii materiałowej w roku 2002 na AGH. Zatrudniona na Wydziale Energetyki i Paliw AGH w Katedrze Energetyki Wodorowej. Działalność naukowa w zakresie: badania materiałowe w obszarze ogniw litowych i sodowych (Li-ion batteries, Na-ion batteries).

Skarbnik
mgr inż. Katarzyna Walczak
Wydział Energetyki i Paliw AGH
Akademia Górniczo-Hutnicza
al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków

Absolwentka Wydziału Energetyki i Paliw AGH. Adiunkt w Katedrze Energetyki Wodorowej na Wydziale Energetyki i Paliw AGH. Działalność naukowa w zakresie badań właściwości fizykochemicznych polianionowych materiałów katodowych dla akumulatorów typu Li-ion oraz Na-ion.Komisja Rewizyjna

Członek Komisji Rewizyjnej
Prof. dr hab. inż. Janusz Toboła
Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej
Akademia Górniczo-Hutnicza
al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków

Absolwent kierunku fizyka techniczna na Wydziale Fizyki i Techniki Jądrowej AGH w 1990. Doktorat w dziedzinie nauk fizycznych obronił w 1994, habilitację w zakresie teorii ciała stałego w 2003. Tytuł profesora uzyskał w 2011. W latach 1998-2015 wielokrotnie przebywał jako profesor zaproszony w kilku ośrodkach naukowych we Francji (Grenoble, Nancy, Rouen), USA i Japonii. Specjalizuje się w obliczeniach struktury elektronowej i teoretycznych badaniach własności fizycznych złożonych układów materii skondensowanej, w szczególności właściwości magnetycznych, transportowych, termoelektrycznych i nadprzewodzących. Współpracuje z wieloma ośrodkami polskimi i zagranicznymi. Jest autorem ponad stu artykułów, w tym kilkunastu z zakresu badań nieuporządkowanych układów krystalicznych na ogniwa elektryczne.

Członek Komisji Rewizyjnej
Prof. dr hab. inż. Wojciech Nowak
Centrum Energetyki, AGH
Wydział Energetyki i Paliw AGH
Akademia Górniczo-Hutnicza
al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków

Członek Komisji Rewizyjnej
Prof. dr hab. inż. Tomasz Czujko
Wydział Nowych technologii i Chemii
Wojskowa Akademia Techniczna
Warszawa

Członek Komisji Rewizyjnej
Dr inż. Mariusz Krauz
CEREL, Boguchwała
Techniczna 1, 36-040 Boguchwała

Absolwent Wydziału Chemicznego Politechniki Rzeszowskiej. Uzyskał stopień doktora z zakresu inżynierii materiałowej w roku 2008 na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH. Zatrudniony w Instytucie Energetyki Oddział Ceramiki Cerel w Boguchwale. Pracuje na stanowisku adiunkta i jest jednocześnie kierownikiem Zakładu Inżynierii Ceramicznej. Prowadzi działalność naukową w zakresie technologii stałotlenkowych ogniw paliwowych, opracowania i stosowania materiałów dla stałotlenkowych ogniw paliwowych oraz rozwoju technologii ceramicznych.

Członek Komisji Rewizyjnej
Dr Monika Bakierska