Współpraca z EHA i PATH

UK flag

Kontakt ze Stowarzyszeniem

adres do korespondencji:

Prof. dr hab. inż. Janina Molenda
Katedra Energetyki Wodorowej
Wydzial Energetyki i Paliw
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Pawilon HB3-B4, pok. 243
al. Mickiewicza 30
30-059 Kraków

telefon/fax:
+48-12-617-25-22

email:
hydrogen@agh.edu.pl

kontakt z prezesem Stowarzyszenia:
molenda@agh.edu.pl

strona WWW:
www.hydrogen.edu.pl