Współpraca z EHA i PATH

UK flag

Konferencje naukowe


  • 25 - 27 March 2020, Prague, Czech Republic, Hydrogen Days 2020
    https://www.hydrogendays.cz/2020/