Współpraca z EHA i PATH

UK flag

Lista członków PSWiOP

Członkowie wspierający:

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków
 • ETCplus SA, Ostrowiec Świętokrzyski
 • Główny Instytut Górnictwa, Katowice
 • Hydropress Spółka Europejska, Banino
 • Instytut Chemii Fizycznej PAN, Warszawa
 • Instytut Elektrotechniki Oddział Technologii i Materiałoznawstwa Elektrotechnicznego, Wrocław
 • Instytut Energetyki - Instytut Badawczy, Warszawa
 • Instytut Fizyki Molekularnej PAN, Poznań
 • Instytut Metali Nieżelaznych Odział w Poznaniu Centralne Laboratorium Akumulatorów i Ogniw, Poznań
 • NAFCELLS - Centrum Doskonałości, Wrocław
 • Politechnika Warszawska, Warszawa
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, Szczecin
 • Zakład Systemów Jakości i Zarządzania Wydziału Mechanicznego Wojskowej Akademii Technicznej, Warszawa

Członkowie zwyczajni:
Łukaszew

 1. inż. Dawid Andrzejewski (Wydział Energetyki i Paliw, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków)
 2. dr inż. Krzysztof Bajdor (Instytut Chemii Przemysłowej im. prof. Ignacego Mościckiego, Warszawa)
 3. dr Monika Bakierska (Wydział Chemii, Uniwersytet Jagielloński, Kraków)
 4. dr Mateusz Balcerzak (Instytut Inżynierii Materiałowej, Politechnika Poznańska, Poznań)
 5. mgr inż. Agata Baran (Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa)
 6. dr Agnieszka Baszczuk (Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN, Wrocław)
 7. dr inż. Marcin Błesznowski (Zakład Procesów Cieplnych, Instytut Energetyki, Warszawa)
 8. dr inż. Beata Bochentyn (Politechnika Gdańska, Gdańsk)
 9. prof. dr hab. inż. Andrzej Bogusławski (Instytut Maszyn Cieplnych, Politechnika Częstochowska, Częstochowa)
 10. mgr inż. Piotr Boszkowicz (Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków)
 11. dr hab. inż. Grzegorz Brus, prof. AGH (Wydział Energetyki i Paliw, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków)
 12. prof. dr hab. inż. Tomasz Brylewski (Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków))
 13. dr hab. Andrzej Budziak, prof. AGH (Instytut Fizyki Jądrowej PAN, Kraków)
 14. mgr inż. Krzysztof Bukała (ETCplus SA, Ostrowiec Świętokrzyski)
 15. mgr inż. Ewa Bukowska (Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN, Wrocław)
 16. prof. dr hab. Kvetoslava Burda (Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków)
 17. dr inż. Bartosz Ceran (Instytut Elektroenergetyki, Politechnika Poznańska)
 18. dr Agnieszka Chojnacka (Wydział Chemii, Uniwersytet Jagielloński, Kraków)
 19. mgr inż. Paweł Dominik Czerwionke (Gdańsk)
 20. prof. dr hab. Leszek Czepirski (Zakład Fizykochemii Zjawisk Międzyfazowych, Wydział Energetyki i Paliw, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków)
 21. prof. dr hab. Andrzej Czerwiński (1. Pracownia Elektrochemicznych Źródeł Energii, Wydział Chemii, Uniwersytet Warszawski, Warszawa, 2. Zakład Elektrochemii, Instytut Chemii Przemysłowej im. Prof. Ignacego Mościckiego, Warszawa)
 22. prof. dr hab. inż. Tomasz Czujko (Wydział Nowych technologii i Chemii, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa)
 23. mgr inż. Marta Bożena Dawidziuk (Dpt. Quimica Inorganica, Facultad de Ciencias, Universidad de Granada, Granada, Hiszpania)
 24. prof. Bogdan Dabrowski (Department of Physics, Northern Illinois University, DeKalb, USA)
 25. mgr inż. Grzegorz Demusiak (Instytut Nafty i Gazu, Warszawa)
 26. prof. dr hab. inż. Przemysław Dereń (Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN, Wrocław)
 27. dr hab. inż. Mirosław Dors, prof. IMP PAN (Instytut Maszyn Przepływowych PAN, Gdańsk)
 28. dr inż. Anna Drobniak (Wydział Energetyki i Paliw, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków)
 29. dr hab. Ewa Drożdż, prof. AGH (Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków))
 30. prof. dr hab. Henryk Drulis (Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN, Wrocław)
 31. dr hab. inż. Magdalena Dudek, prof. AGH (Wydział Energetyki i Paliw, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków)
 32. mgr Jakub Duraj (Veracomp S.A., Kraków)
 33. prof. dr hab. Roman Dziembaj (Zakład Technologii Chemicznej, Wydział Chemii, Uniwersytet Jagielloński, Kraków)
 34. doc. dr inż. Dariusz Dzirba (Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo, Warszawa)
 35. prof. dr hab. Henryk Figiel (Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków)
 36. Prof. dr hab. Stanisław Filipek (Instytut Wysokich Ciśnień Unipress PAN, Warszawa)
 37. mgr inż. Marek Foltynowicz (Grupa LOTOS S.A., Gdańsk)
 38. prof. dr hab. Jerzy Garbarczyk (Wydział Fizyki, Politechnika Warszawska, Warszawa)
 39. prof. dr hab. inż. Maria Gazda (Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej, Politechnika Gdańska, Gdańsk)
 40. dr inż. Bartłomiej Gędziorowski (Wydział Energetyki i Paliw, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków)
 41. Robert Gilewski (Wydział Odlewnictwa, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków)
 42. prof. Bartłomiej Andrzej Głowacki (Department of Materials Science and Metallyrgy, University of Cambridge, Cambridge)
 43. dr inż. Agnieszka Gorzkowska-Sobaś
 44. dr. Łukasz Grabowski (Wydział Mechaniczny, Politechnika Lubelska, Lublin)
 45. Marek Gołębiewski
 46. prof. dr hab. inż. Krzysztof Haberko (Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków)
 47. dr inż. Emil Hanc (Wydział Energetyki i Paliw, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków)
 48. prof. dr hab. Jerzy Hanuza (Katedra Chemii Bioorganicznej, Akademia Ekonomiczna im O. Langego, Wrocław)
 49. prof. dr hab. inż. Zbigniew Hanzelka (Katedra Automatyki Napędu i Urządzeń Przemysłowych, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków)
 50. mgr inż. Filip Hartman (Wydział Energetyki i Paliw, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków)
 51. prof. dr hab. Bożena Hilczer (Instytut Fizyki Molekularnej PAN, Poznań)
 52. dr inż. Dariusz Hreniak (Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN (Wrocław)
 53. mgr inż. Karol Jagucki (Uniterm Sp. z o.o, Bielsko-Biała)
 54. dr inż. Ewa Jankowska (Centralne Laboratorium Akumulatorów i Ogniw, Poznań)
 55. dr inż. Iga Janowska (Instytut Fizyki Molekularnej PAN, Poznań)
 56. dr inż. Grzegorz Jasiński (Politechnika Gdańska, Katedra Inżynierii Biomedycznej, Gdańsk)
 57. dr hab. inż. Mariusz Jasiński, prof. IMP PAN (Instytut Maszyn Przepływowych PAN, Gdańsk)
 58. prof. dr hab. inż. Piotr Jasiński (Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, Politechnika Gdańska, Gdańsk)
 59. dr inż. Janusz Jewulski (Instytut Energetyki, Warszawa)
 60. dr. inż. Paweł Jóźwik (Wydział Nowych Technologii i Chemii, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa)
 61. mgr inż. Mariusz Jurczuk(ETC plus S.A., Ostrowiec ?więtokrzyski)
 62. dr inż. Maria Jurzecka-Szymacha (Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków)
 63. dr Piotr Kędzierzawski (Instytut Chemii Fizycznej PAN, Warszawa)
 64. dr inż. Andrzej Kacprzak ((Katedra Inżynierii Energii, Wydział Infrastruktury i Środowiska, Politechnika Częstochowska, Częstochowa)
 65. prof. dr hab. inż. Ryszard J. Kaleńczuk (Politechnika Szczecińska, Szczecin)
 66. dr inż. Jakub Karczewski (Politechnika Gdańska, Gdańsk)
 67. prof. dr hab. inż. Jacek Kijeński
 68. dr inż. Alicja Klimkowicz (Wydział Energetyki i Paliw, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków)
 69. dr inż. Ryszard Kluczowski (CEREL, Boguchwała)
 70. mgr inż. Gabriel Kobierski (Lafrentz Polska sp. z o.o., Poznań)
 71. mgr Marcin Kolanowski (Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki, Uniwersytet Warszawski)
 72. Jerzy Kołacz (Wydział Energetyki i Paliw, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków)
 73. dr inż. Łukasz Kondracki Wydział Energetyki i Paliw, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków)
 74. prof. dr hab. inż. Maciej Kopczyk (Centralne Laboratorium Akumulatorów i Ogniw, Poznań)
 75. mgr Wojciech Kordal (Ekoprąd - Sp. z o.o., Łomża)
 76. prof. Igor Kosacki (Honeywell Process Solutions, Houston USA)
 77. mgr inż. Ewelina Kościuczyk (Wydział Nowych Technologii i Chemii, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa)
 78. dr inż. Mariusz Krauz (CEREL, Boguchwała)
 79. prof. dr hab. Franciszek Krok (Wydział Fizyki, Politechnika Warszawska, Warszawa)
 80. dr inż. Dorota Krupnik (Instytut Logistyki, Wydział Logistyki Wojskowej Akademii Technicznej)
 81. dr inż. Kazimierz Krząstek (Instytut Energetyki, Oddział Ceramiki "Cerel", Boguchwała)
 82. prof. dr hab. Paweł J. Kulesza (Wydział Chemii, Uniwersytet Warszawski, Warszawa)
 83. dr inż. Andrzej Kulka (Wydział Energetyki i Paliw, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków)
 84. dr hab. inż. Jakub Kupecki, prof. IE (Zakład Wysokotemperaturowych Procesów Elektrochemicznych, Instytut Energetyki, Warszawa)
 85. mgr inż. Łukasz Kurpaska
 86. prof. dr hab. inż. Bogusław Kusz (Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej, Politechnika Gdańska, Gdańsk )
 87. dr hab. inż., prof. AGH Andrzej Kwatera (Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków)
 88. dr inż. Marcin Lemański (Instytut Maszyn Przepływowych PAN, Gdańsk)
 89. dr inż. Michał Lewandowski (TWI Ltd, Granta Park, Great Abington, Cambridge, United Kingdom)
 90. prof. dr hab. Anna Lisowska-Oleksiak (Wydział Chemiczny, Politechnika Gdańska, Gdańsk)
 91. prof. dr hab. Marek Łaniecki (Zakład Kinetyki i Katalizy, Wydział Chemii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań)
 92. dr hab. Andrzej Łapiński, prof. IF PAN (Instytut Fizyki Molekularnej PAN, Poznań)
 93. prof. dr hab. Witold Łojkowski (Instytut Wysokich Ciśnień PAN, Warszawa)
 94. prof. dr hab. Jerzy P. Łukaszewicz (Wydział Chemii, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń)
 95. prof. dr hab. inż. Ellina Łunarska-Borowiecka (Instytut Chemii Fizycznej PAN, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa)
 96. dr inż. Włodzimierz Majchrzycki (Centralne Laboratorium Akumulatorów i Ogniw, Poznań)
 97. mgr inż. Jarosław Malicki (RWE Stoen Operator Sp.z o.o., Warszawa )
 98. mgr. inż. Aleksandra Małecka (Wydział Nowych Technologii i Chemii, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa`)
 99. dr Arkadiusz Krzysztof Małek (Katedra Termodynamiki, Mechaniki Płynów i Napędów Lotniczych, Politechnika Lubelska, Lublin)
 100. mgr inż. Zdzisław Matysiak (Stowarzyszenie Ekoenergia Cieszyn, Cieszyn)
 101. mgr inż. Anna Maria Mazur (Instytut Lotnictwa, Warszawa)
 102. prof. dr hab. inż. Bolesław Mazurek (1. Instytut Elektrotechniki, Oddział Technologii i Materiałoznawstwa Elektrotechnicznego we Wrocławiu, Wrocław, 2. Zakład Elektrotechnologii, Politechnika Wrocławska, Wrocław)
 103. dr Marta Michalska-Domańska (Wydział Nowych Technologii i Chemii, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa)
 104. dr hab. Krzysztof Miecznikowski (Wydział Chemii, Uniwersytet Warszawski, Warszawa)
 105. dr inż. Aleksandra Mielewczyk-Gryń (Politechnika Gdańska, Gdańsk)
 106. mgr Tomasz Miklis (Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków)
 107. dr inż. Anna Milewska (Wydział Energetyki i Paliw, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków)
 108. prof. dr hab. Mirosław Miller (Politechnika Wrocławska, Wrocław)
 109. dr inż. Tadeusz Miruszewski (Politechnika Gdańska, Gdańsk)
 110. prof. dr hab. inż. Jerzy Mizeraczyk (Instytut Maszyn Przepływowych PAN, Gdańsk)
 111. prof. dr hab. inż. Janina Molenda (Wydział Energetyki i Paliw, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków)
 112. dr hab. Marcin Molenda, prof. UJ (Zakład Technologii Chemicznej, Wydział Chemii,Uniwersytet Jagielloński, Kraków)
 113. mgr inż. Konrad Motyliński (Zakład Wysokotemperaturowych Procesów Elektrochemicznych, Instytut Energetyki, Warszawa)
 114. dr inż. Marcin Moździerz (Wydział Energetyki i Paliw, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków)
 115. mgr inż. Maciej Moździerz (Wydział Energetyki i Paliw, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków)
 116. dr Yevgeniy Naumovich (Zakład Wysokotemperaturowych Procesów Elektrochemicznych, Instytut Energetyki, Warszawa)
 117. mgr inż. Piotr Napierała (Virtud, Piotr Napierała)
 118. dr inż. Anna Niemczyk (Wydział Energetyki i Paliw, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków)
 119. prof. dr hab. inż. Marian Nowak (Instytut Fizykii, Politechnika Śląska, Katowice)
 120. mgr inż. Mikołaj Nowak (Wydział Energetyki i Paliw, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków)
 121. prof. dr hab. Paweł Nowak (Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN, Kraków)
 122. dr inż. Remigiusz Nowak (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków)
 123. mgr inż. Ryszard Nowak (Instytut Energetyki, Oddział Ceramiki "Cerel", Boguchwała)
 124. prof. dr hab. inż. Wojciech Nowak (Dyrektor Centrum Energetyki Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica, Wydział Energetyki i Paliw, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków)
 125. dr hab. inż. Helena Nowakowska (Instytut Maszyn Przepływowych PAN, Gdańsk)
 126. dr inż. Wojciech Ojczyk
 127. dr inż. Anna Olszewska (Wydział Energetyki i Paliw, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków)
 128. dr hab. Danuta Olszewska, prof. AGH (Wydział Energetyki i Paliw, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków)
 129. prof. AGH, dr hab. Antoni Paja (Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków)
 130. prof. dr hab. inż. Paweł Pasierb (Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków)
 131. dr inż. Grzegorz Paściak (Instytut Elektrotechniki, Oddział Technologii i Materiałoznawstwa Elektrotechnicznego we Wrocławiu, Wrocław)
 132. dr hab. Piotr Piela (Instytut Chemii Przemysłowej im. Prof. Ignacego Mościckiego, Warszawa)
 133. dr inż. Anna Plewa (Wydział Energetyki i Paliw, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków)
 134. mgr inż. Justyna Płotek (Wydział Energetyki i Paliw, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków)
 135. dr hab. Katarzyna Pogorzelec-Glaser (Instytut Fizyki Molekularnej PAN, Poznań)
 136. Dr hab. inż. Marek Polański (Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa)
 137. dr inż. Janusz Prażuch (Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków)
 138. mgr inż. Andrzej Przasnyski (Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A., Wałbrzych)
 139. dr hab. Robert Przekop, prof. UAM (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Centrum Zaawansowanych Technologii, Poznań)
 140. dr inż. Łukasz Pyrda (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków)
 141. prof. dr hab. inż. Marta Radecka (Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków)
 142. mgr inż. Katarzyna Redel (Wydział Energetyki i Paliw, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków)
 143. dr hab. Zbigniew Rogulski, prof. UW (Instytut Chemii Przemysłowej im. Prof. Ignacego Mościckiego, Warszawa)
 144. mgr inż. Piotr Rogut (Agencja Ruchu Lotniczego)
 145. mgr Jesus Javier Romero Montero (Villarrubia de Los Ojos, Ciudad Real, Spain)
 146. dr hab. inż. Krzysztof Rożniatowski, prof. PW (Wydział Inżynierii Materiałowej, Politechnika Warszawska, Warszawa)
 147. Mgr inż. Maria Rybarczyk (Politechnika Gdańska, Gdańsk)
 148. mgr inż. Jolanta Serafin (Centrum Doskonałości CERED, Politechnika Warszawska)
 149. mgr inż. Krzysztof Siarka (Instytut Fizyki Molekularnej PAN, Poznań)
 150. dr inż. Andrzej Siemaszko (IPPT PAN Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE, Warszawa)
 151. dr inż. Agnieszka Sierczyńska (Centralne Laboratorium Akumulatorów i Ogniw, Poznań)
 152. dr Albin Sikora (Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN, Wrocław)
 153. mgr inż. Beata Skorupińska (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, Szczecin)
 154. dr inż. Marek Skrzypkiewicz (Instytut Energetyki - Instytut Badawczy, Warszawa)
 155. dr inż. Wojciech Skubida (Wydział Energetyki i Paliw, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków)
 156. dr inż. Andrzej Sławiński (Wydział Inżynierii Środowiska, Politechnika Warszawska, Krajowy Punkt Kontaktowy, Warszawa)
 157. mgr inż. Grzegorz Słowiński (Wydział Inżynierii Materiałowej, Politechnika Warszawska, Warszawa)
 158. prof. dr hab. Zbigniew Sojka (Wydział Chemii, Uniwersytet Jagielloński, Kraków)
 159. dr Michał Soszko (Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Chemii Przemysłowej im. Prof. Ignacego Mościckiego, Warszawa)
 160. Dr hab. Zdzisław M. Stępień, prof. AJD (Zakład Fizyki Powierzchni, Instytut Fizyki, Akademia im. Jana Długosza, Częstochowa)
 161. Dr hab. Leszek Stobiński (Instytut Chemii Fizycznej PAN, Warszawa)
 162. dr inż. Maciej Stodólny
 163. prof. dr hab. Wiesław Stręk (Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN, Wrocław)
 164. Michalina A. Strobiń (Wydzial Podstawowych Problemów Techniki, Politechnika Wrocławska, Wrocław)
 165. prof. dr hab. inż. Ryszard Strzelecki (Katedra Automatyki Okrętowej, Wydział Elektryczny, Akademia Morska w Gdyni, Gdynia)
 166. dr inż. Mirosław Stygar (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków)
 167. Małgorzata Suroniec (Wydział Energetyki i Paliw, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków)
 168. doc. dr hab. Elżbieta Szczepaniec-Cięciak (Wydział Chemii, Uniwersytet Jagielloński, Kraków)
 169. mgr inż Arkadiusz Szczęśniak (Instytut Techniki Cieplnej, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa, Politechnika Warszawska, Warszawa))
 170. mgr inż. Małgorzata Szklorz (Fabryka Automatyki "FACH" Cieszyn, "IMP-EX Service" Cieszyn)
 171. prof. dr hab. inż. Janusz Szmyd (Wydział Energetyki i Paliw, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków)
 172. prof. dr hab. Józef Sznajd (Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN, Wrocław)
 173. dr inż. Anna Ściążko (Wydział Energetyki i Paliw, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków)
 174. Przemysław Ściskała (Cieszyn)
 175. mgr Joanna Świder (Wydział Chemii, Uniwersytet Jagielloński, Kraków)
 176. prof. dr hab. inż. Konrad Świerczek (Wydział Energetyki i Paliw, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków)
 177. dr Michał Świętosławski (Wydział Chemii, Uniwersytet Jagielloński, Kraków)
 178. prof. dr hab. inż. Radosław Tarkowski (Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, Kraków)
 179. prof. dr hab. Marek Tkacz (Zakład Fizykochemii Ciała Stałego, Instytut Chemii Fizycznej PAN, Warszawa)
 180. mgr inż. Katarzyna Tobolczyk (EP&M Szczecinek)
 181. prof. dr hab. inż. Janusz Toboła (Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków)
 182. dr inż. Wojciech Tokarz (Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Chemii Przemysłowej im. Prof. Ignacego Mościckiego, Warszawa)
 183. doc. dr hab. inż. Henryk Tomaszewski (Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych, Warszawa)
 184. dr hab. inż. Anita Trenczek-Zając, prof. AGH (Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków)
 185. mgr inż. Stanisław Trojanowski (Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN, Wrocław)
 186. mgr inż. Katarzyna Turoń (Politechnika Śląska, Wydział Transportu, Katowice)
 187. dr inż. Wojciech Uchman (Politechnika Śląska, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, Gliwice)
 188. dr inż. Sebastian Lech Wachowski (Politechnika Gdańska, Gdańsk)
 189. prof. dr hab. Irena Wacławska (Katedra Technologii Szkła i Powłok Amorficznych, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków)
 190. dr inż. Katarzyna Walczak (Wydział Energetyki i Paliw, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków)
 191. prof. dr hab. inż. Jerzy Walendziewski (Wydział Chemiczny, Politechnika Wrocławska, Wrocławska)
 192. dr hab. inż. Witold Warowny, prof. PW (Instytut Chemii, Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii, Politechnika Warszawska, Płock)
 193. mgr Agnieszka Ważny (Centralne Laboratorium Akumulatorów i Ogniw, Poznań)
 194. dr inż. Daniel Węcel (Politechnika Śląska, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, Gliwice)
 195. prof. dr hab. inż. Władysław Wieczorek (Wydział Chemiczny, Politechnika Warszawska, Warszawa)
 196. mgr inż. Michał Wierzbicki (Instytut Energetyki-Instytut Badawczy, Warszawa)
 197. dr inż. Renata Włodarczyk (Katedra Inżynierii Energii, Wydział Inżynierii i Ochrony Środowiska, Politechnika Częstochowska, Częstochowa)
 198. mgr inż. Grzegorz Wojtak (Zakład Biopaliw "Womarex" Sp. z o.o. Giebułtów, Mirsk)
 199. mgr Kazimierz Wójtowicz
 200. dr hab. inż. Wojciech Wróbel, prof. PW (Wydział Fizyki, Politechnika Warszawska, Warszawa)
 201. mgr inż. Krzysztof Zagórski (Politechnika Gdańska, Gdańsk)
 202. dr Małgorzata Zaitz (Wydział Chemii, Uniwersytet Jagielloński, Kraków)
 203. dr hab. inż. Wojciech Zając, prof. AGH (Wydział Energetyki i Paliw, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków)
 204. doc. dr. inż. Zbigniew Zarański, (Wydział Nowych Technologii i Chemii, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa)
 205. dr hab. inż. Kun Zheng, prof. AGH (Wydział Energetyki i Paliw, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków)
 206. mgr inż. Marcin Ziarek (Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków)
 207. mgr inż. Zygmunt Zybała (PGE Energia Odnawialna S.A., Warszawa )
 208. mgr inż. Mateusz Żbikowski (1. Hydrogen Safety Engineering and Research Center, University of Ulster, 2. Instytut Techniki Cieplnej, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa, Politechnika Warszawska, Warszawa)
 209. mgr Sylwia W. Żechowska (Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, Wydział Zamiejscowy w Chorzowie, Chorzów)
 210. dr Jan Żukrowski (Zakład Fizyki Ciała Stałego, Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków)
 211. dr inż. Agnieszka Żurawska (Zakład Wysokotemperaturowych Procesów Elektrochemicznych, Instytut Energetyki-Instytut Badawczy, Warszawa)
 212. prof. dr hab. inż. Zbigniew Żurek (Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Politechnika Krakowska, Kraków)
 213. dr inż. Antoni Żywczak (Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków)