Współpraca z EHA i PATH

UK flag

Biuletyn PSWiOP

Polskie Stowarzyszenie Wodoru i Ogniw Paliwowych wydaje każdego roku Biuletyn PSWiOP. Obejmuje on tematykę z zakresu ogniw paliwowych i technologii wodorowych, a także pokrewnych zagadnień z dziedziny energetyki.

Biuletyn znajduje się na: Liście czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego i posiada 1 punkt.

ISSN 1896-7205,
Redaktor naczelny: prof. dr hab. inż. Janina Molenda
Redaktor tematyczny: prof. dr hab. inż. Janina Molenda

Recenzenci:

  • prof. dr hab. Roman Dziembaj (UJ, Kraków, Polska)
  • prof. dr hab. inż. Janusz Szmyd (AGH, Kraków, Polska)
  • prof. dr hab. inż. Marek Danielewski (AGH, Kraków, Polska)
  • prof. Bogdan Dąbrowski (NIU, Chicago, USA)

Najnowszy numer 6 (2011) został wydany w nakładzie 500 egzemplarzy. Wersja drukowana czasopisma jest wersją pierwotną.

Informujemy, iż istnieje możliwość kupna wersji drukowanej biuletynu. Koszt jednego egzemplarza wynosi 25zł. Więcej informacji można uzyskać pisząc na nasz adres mailowy: hydrogen@agh.edu.pl

Najnowszy numer Biuletynu Polskiego Stowarzyszenia Wodoru i Ogniw Paliwowych (rocznik informacyjny nr 6, 2011) można pobrać tutaj.The Bulletin was financially supported from the European Institute of Innovation and Technology, under the KIC InnoEnergy NewMat project.

Okładki starszych wydań biuletynu:

Biuletyn Polskiego Stowarzyszenia Wodoru i Ogniw Paliwowych - Rocznik informacyjny nr 5Biuletyn Polskiego Stowarzyszenia Wodoru i Ogniw Paliwowych - Rocznik informacyjny nr 4Biuletyn Polskiego Stowarzyszenia Wodoru i Ogniw Paliwowych - Rocznik informacyjny nr 3Biuletyn Polskiego Stowarzyszenia Wodoru i Ogniw Paliwowych - Rocznik informacyjny nr 2Biuletyn Polskiego Stowarzyszenia Wodoru i Ogniw Paliwowych - Rocznik informacyjny nr 1