Współpraca z EHA i PATH

UK flag

News


Walne Zebranie PSWiOP odbędzie się 16 czerwca 2021r. w Krakowie.
W tym roku wybierane będą nowe władze Stowarzyszenia.

Porządek Walnego Zebrania

Clean Hydrogen Coalition
strona Hydrogen Europe

Działalność EHA:

PATH web page