Współpraca z EHA i PATH

UK flag

Polskie Stowarzyszenie Wodoru i Ogniw Paliwowych działa od czerwca 2004 roku, obecnie liczy 197 członków zwyczajnych (w tym 42 profesorów) i 11 członków wspierających. Stowarzyszenie współpracuje z wieloma instytucjami w kraju i za granicą. Wśród Partnerów krajowych Stowarzyszenia są:

PSWiOP jest także członkiem 2 największych światowych organizacji, których działalność związana jest z energetyką wodorową. Są to European Hydrogen Association (EHA) i The Partnership for Advancing the Transition to Hydrogen (PATH). Stowarzyszenie współpracuje także z innymi organizacjami zagranicznymi tj.:

  • International Association for Hydrogen Energy (IAHE)
  • Francuskie Stowarzyszenie Association Francaise l'Hydrogene (AFH2)
  • China Association for Hydrogen Energy (CAHE)