Współpraca z EHA i PATH

UK flag


Wywiad na temat wodoru z prof. Janiną Molendą - Przegląd Techniczny


Link całego wydania Przeglądu Technicznego

Konferencja 7th Polish Forum - Ogrodzieniec, 4-6 września 2022


Link do strony konferencji

Specjalność "Systemy Magazynowania i Konwersji Energii dla e-mobility"

W roku akademickim 2017/18 ruszyła jedyna w Polsce specjalność na drugim stopniu kształcenia na Wydziale Energetyki i Paliw AGH (Katedra Energetyki Wodorowej) – „Systemy magazynowania i konwersji energii dla e-mobility".Oferujemy:
 • doskonałe zaplecze laboratoryjne Katedry Energetyki Wodorowej (projektowanie materiałów, konstrukcja i testy ogniw, recykling)
 • prace magisterskie w obszarze ogniw Li-ion, Na-ion oraz magazynowania wodoru i ogniw paliwowych
 • możliwość kontynuacji kształcenia na studiach III-go stopnia - doktorat w obszarze ogniw litowych, sodowych oraz ogniw paliwowych
 • szerokie możliwości zatrudnienia w najdynamiczniej rozwijającej się gałęzi przemysłu magazynowania energii
Nasi Absolwenci znaleźli już zatrudnienie w firmach:
 • LG Chem pod Wrocławiem
 • Johnson Mattey w Gliwicach
 • WamTechnik w Warszawie
 • A123 Systems w Ostravie (Czechy)
 • Delphi Automotive
 • Aptive
Realizowane i planowane są kolejne inwestycje w Polsce:
 • Fabryka Phoenix Contact E-mobility – Rzeszów – planowane rozpoczęcie budowy: 2021 rok – fabryka będzie produkować elementy infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych (koszt inwestycji 11,5 mln euro, plan zatrudnienia min. 250 pracowników)
 • Fabryka Phoenix Contact E-mobility – Rzeszów – planowane rozpoczęcie budowy: 2021 rok – fabryka będzie produkować elementy infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych (koszt inwestycji 11,5 mln euro, plan zatrudnienia min. 250 pracowników)
 • Fabryka Mercedes-Benz – Jaworzno – zakończenie budowy planowane na koniec 2020 roku, planowane zatrudnienie ok. 1000 osób, koszt inwestycji 500 mln euro
 • Fabryka Unicore – Nysa – belgijska firma, która produkuje m.in. materiały katodowe dla ogniw litowych dla zasilania pojazdów elektrycznych, zakończenie budowy: koniec 2020roku, ok. 400 miejsc pracy, koszt inwestycji 660 mln euroNagroda Nobla 2019 w chemii

Radość w Katedrze Energetyki Wodorowej

Z ogromną radością przyjęliśmy wiadomość o przyznaniu tegorocznej Nagrody Nobla w Dziedzinie Chemii pionierom technologii ogniw litowych. John B. Goodenough, M. Stanley Whittingham oraz Akira Yoshino zostali wyróżnieni „za rozwój baterii litowych”, jak czytamy w uzasadnieniu Królewskiej Szwedzkiej Akademii Nauk.
Nie zawsze zdajemy sobie sprawę z tego, jak wielki wpływ na nasze obecne życie miało odkrycie i wdrożenie tej technologii. A jednak na co dzień korzystamy ze smartfonów, laptopów czy innego rodzaju przenośnej elektroniki, nie musimy przejmować się dostępem do gniazdka podczas korzystania z elektronarzędzi, pojazdy elektryczne przestały być futurystycznym marzeniem, stając się rzeczywistością, a wielkoskalowe magazyny energii pozwalają na efektywne korzystanie z energetyki odnawialnej, pomagając chronić środowisko naturalne… To tylko niektóre z przykładów zastosowań akumulatorów litowych, które zrewolucjonizowały postęp technologiczny naszych czasów.
Radość z decyzji Królewskiej Szwedzkiej Akademii Nauk jest dla nas tym większa, że dzielimy naukowe zainteresowania z tegorocznymi Noblistami. W Katedrze Energetyki Wodorowej prowadzimy badania nad grupami zaawansowanych materiałów katodowych i anodowych dla ogniw litowych, a także ogniw sodowych, wyznaczających dalszy kierunek rozwoju elektrochemicznych metod magazynowania energii. Dysponujemy patentami na materiały i technologie dla ogniw litowych oparte o surowce dostępne w Polsce.Laureat Nagrody Nobla 2019 w chemii, prof. M. Stanley Whittingham na 6th International Symposium: Systems with Fast Ionic Transport organizowanym przez prof. J. Molendę w 2001 roku. Na zdjęciu uroczysta kolacja w Kopalni Soli Wieliczka.Prof. John B. Goodenough (Laureat Nagrody Nobla 2019 w chemii) na konferencji Laboratoire de Chemie du Solide w Bordeaux w 1981 roku. Obok prof. S. Mrowec oraz prof. J. Molenda (AGH).Prof. Janina Molenda i prof. Claude Delmas na konferencji Laboratoire de Chemie du Solide w Bordeaux w 1981 roku.Fot. Archiwum prywatne prof. J. Molendy

VII Szkoła Jesienna "Materiały dla nowoczesnej energetyki"
10 październik 2018r.


Program


Lista uczestników

***


Polska chce wyprzedzić trendy elektromobilności


Ministrowie Jadwiga Emilewicz i Krzysztof Tchórzewski oraz wiceminister Michał Kurtyka z uczestnikami spotkania.
Fot. Ministerstwo Energii


Podpisanie umowy polskiego konsorcjum naukowego Pol-Stor-En.
Fot. Ministerstwo Energii

– Tylko dzięki współpracy trzech sektorów: rządowego, naukowego oraz biznesowego możliwy będzie rozwój elektromobilności oraz rozpoczęcie produkcji baterii w Europie – powiedział minister energii Krzysztof Tchórzewski podczas uroczystości zawiązania polskiego konsorcjum naukowego Pol-Stor-En przez siedem jednostek naukowych. W wydarzeniu, które odbyło się 21 lutego 2018 r. w siedzibie ME, wzięli również udział minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz oraz wiceminister energii Michał Kurtyka.

Wyścig technologiczny

– Aby stanąć do technologicznego wyścigu z innymi państwami w obszarze elektromobilności, wszyscy musimy współpracować – zarówno decydenci, naukowcy, jak i biznesmeni – wyjaśnił minister energii Krzysztof Tchórzewski. Dodał, że niezwykle cieszy go chęć współdziałania placówek badawczych w obszarze magazynowania energii. Tym bardziej, że polskie uczelnie już teraz prowadzą liczne badania dotyczące konwersji energii i elektrochemii stosowanej.

Szef resortu energii podkreślił, że zawiązanie Pol-Stor-En wpisuje się w założenia opracowanych w ME dokumentów strategicznych, takich jak Plan Rozwoju Elektromobilności i Kierunki Rozwoju Innowacji Energetycznych. Jest to również działanie komplementarne z projektami unijnymi.

Wiceminister Michał Kurtyka zwrócił uwagę, że Komisja Europejska niedawno powołała inicjatywę pod nazwą EU Battery Alliance, której celem jest stworzenie konkurencyjnego łańcucha wartości i produkcja ogniw do baterii na terenie Europy. – Dzisiejsza umowa to przykład na to, że Polska może brać aktywny udział w tym projekcie i jest gotowa do współpracy na rzecz rozwoju technologii magazynowania energii i budowy w Europie silnej branży produkcji baterii do samochodów elektrycznych – powiedział. Zaznaczył, że dysponujemy również zapleczem surowcowym niezbędnym do produkcji akumulatorów, a polscy przedsiębiorcy mają potencjał do angażowania się w rozwój tego sektora.

Połączyć siły na rzecz elektromobilności

Wiceszef resortu energii poinformował, że obecnie w Europie mamy do czynienia z wyjątkową sytuacją, w której wiele instytutów, firm badawczo-rozwojowych, a także uniwersytetów, prowadzi liczne badania nad komponentami do baterii, często ich ze sobą nie konsultując. – Niezbędne jest zatem połączenie sił i wypracowanie kompleksowego produktu, który będzie mógł być wykorzystany przez przemysł. Współpraca konsorcjum naukowo-badawczego Pol-Stor-En z biznesem zdecydowanie zwiększa prawdopodobieństwo sukcesu, a tym samym komercjalizację wyników prac – uzasadnił.

W ocenie minister przedsiębiorczości i technologii Jadwigi Emilewicz elektromobilność to światowy trend, a Polska chce być jednym z europejskich liderów w tej branży. – Dlatego tworzymy jak najlepsze warunki dla rozwoju tego sektora w naszym kraju. Potencjał mamy ogromny i chcemy go jak najlepiej wykorzystać. Dzisiejsze wydarzenie, jakim jest zawiązanie polskiego konsorcjum naukowego, które będzie pracować nad stworzeniem polskiej baterii do pojazdów elektrycznych, przybliża nas do osiągnięcia tego ambitnego celu. Elektromobilność to nie tylko jedno z lekarstw na zanieczyszczenie powietrza. Jest przede wszystkim szansą na rozwój polskich przedsiębiorców i naszej gospodarki – wskazała minister.

W skład polskiego konsorcjum naukowego Pol-Stor-En wchodzą: Akademia Górniczo-Hutnicza, Instytut Metali Nieżelaznych, Politechnika Gdańska, Politechnika Poznańska, Politechnika Warszawska, Uniwersytet Jagielloński oraz Uniwersytet Warszawski. Jego głównym celem jest zwiększenie potencjału naukowego dla rozwoju magazynowania energii oraz współpraca z przemysłem, której głównym zadaniem będzie opracowywanie nowych rozwiązań w tej dziedzinie.

Materiał zaczerpnięty ze strony https://biznesalert.pl/polska-elektromobilnosc-trendy-wspolpraca-naukowa/

***

Staraniem Prof. J. Molendy (kierownik Katedry Energetyki Wodorowej AGH i prezes Polskiego Stowarzyszenia Wodoru i Ogniw Paliwowych) w roku akademickim 2017/18 rusza nowa specjalność na drugim stopniu kształcenia na Wydziale Energetyki i Paliw AGH – „ Systemy magazynowania i konwersji energii dla e-mobility”. Rekrutacja rusza 02.01.2018.


***